Activitati si servicii

Servicii notariale pentru persoane fizice

Notariatul nostru ofera urmatoarele servicii pentru persoanele fizice:

 • Consultatii juridice in vederea perfectarii actelor notariale si a rezolvarii problemelor dvs de ordin juridic
 • Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea actelor notariale: declaratii, procuri, invitatii, conventii
 • Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, impuse de legalitatea si veridicitatea unui act notarial
 • Certificari de fapte
 • Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii
 • Succesiuni-implicand toata procedura succesorala notariala pentru emiterea unui certificat de mostenitor legal, testamentar, executor testamentar, certificat de calitate
 • Testamente
 • Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, dezmembrari, alipiri, partaj, ipoteci, imprumut, antecontracte de vanzare-cumparare, contracte de intretinere, de uzufruct, de habitatie viagera, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege si necesare rezolvarii situatiei dvs juridice
 • Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti
 • Primirea in depozitul notariatului a documentelor, valorilor si inscrisurilor
 • Servicii de cadastru
 • Servicii de traduceri

Servicii notariale pentru persoane juridice

Notariatul nostru ofera urmatoarele servicii pentru persoanele juridice:

 • Consultatii juridice in domeniul comercial, in vederea perfectarii actelor notariale si a rezolvarii problemelor dvs de ordin juridic
 • Acte constitutive, hotarari AGA, acte aditionale ale societatilor comerciale
 • Redactarea, tehnoredactarea si autentificarea declaratiilor din partea asociatilor, administratorilor, procurilor, conventiilor, etc.
 • Rectificari, adaugiri, modificari si adaptari, impuse de legalitatea si veridicitatea unui act notarial
 • Certificari ale proceselor verbale incheiate de societatile comerciale
 • Legalizari de copii, semnaturi, specimene de semnatura, sigilii
 • Autentificarea contactelor de vanzare-cumparare, donatii, schimburi, alipiri, dezmembrari, partaj, ipoteci, impumut, antecontracte de vanzare-cumparare, de comodat, de inchiriere, de mandat, de arenda, si orice alte contracte reglementate de lege si necesare rezolvarii situatiei dvs juridice
 • Darea de data certa documentelor prezentate si incheiate de parti
 • Servicii de cadastru
 • Servicii de traduceri